Php DINAMIC formularza wejściowego stwierdzenia prawidłowości