Alt jobb i Japan

As an ALT, you will be expected to spend around 8 hours in school (normally from 8:15-4:15, although hours change from school to school). There are six periods per day, each between 40 – 50minutes in length; most ALTs will teach 4 lessons a day, but working all 6 is not unheard of. Jobs in Japan, working in Tokyo & Japan, Employment leads, Japan job alerts, bilingual and English jobs in Japan. Recruitment (I.T, Engineer, Network, Project Manager, Finance, English teaching, consultant) .Job Alerts Register Basic Benefits Public School ALT Jobs in Japan Private School Jobs in Japan; Monthly Salary: ¥250,000 (approx. $2,200 USD) ¥250,000 - ¥300,000 (approx. $2,200 - $2,625 USD) for full-time English teaching positions ¥125,000 (approx. $1,500 USD) for part-time English teaching positions A direct hire ALT is an assistant language teacher directly employed by the Board of Education (BOE) in particular city within a prefecture. Many at first may be employed by a dispatch company before making the transition to become a direct hire ALT. Unlike many countries, one of the most common kinds of English teaching jobs in Japan is as a language assistant as opposed to a teacher. This is an ALT (Assistant Language Teacher). What does a ALT do? An ALT works with a Japanese teacher to help teach English. They might work just at one school or across a number of them. Apply Now to Be a GLAD ALT ALT Jobs in Japan NPO GLAD admin 2018-09-17T23:46:54+09:00. Stress-Free Interview Steps. Applying for jobs can be a very tiring process. We keep things simple with 3 easy steps. Step 1: Application. Send us your application, and a member of our team will get back to you. In addition to your resume, we will also ... Date Aug 27, 2020 Company AtoZ Corporation / 株式会社エー・トゥー・ゼット Work Type Full Time/Experienced (Non-Manager) Salary ¥230,000 ~ ¥270,000 / Month Experience and qualification will be considered Assistant Language Teacher (ALT) work concerns the internationalization of Japanese youth. Not only teaching English in school but also participation in school activities, events, clubs, etc. Teach in Japan as an Assistant Language Teacher An Assistant Language Teacher (ALT) position with ALTIA CENTRAL can provide you with interesting experiences, rewarding challenges and culture exchange opportunities. ALTs work right in the public schools, alongside Japanese teachers, and interact with students and the overall school community in the classroom, the staffroom and on the playground. This opening is for a full-time position as an assistant language teacher (ALT) in Inagawa Town, Hyogo Prefecture starting as soon as possible with the contract finishing on March 31, 2021.. The placement will be in elementary schools in Inagawa Town where the ALT will assist as a team teacher and help plan English lessons under a schedule created by the Board of Education.

Hvorfor skal islamkritikk sensureres og/eller kalles "hat" ?

2019.03.17 05:44 SleepyOne Hvorfor skal islamkritikk sensureres og/eller kalles "hat" ?

90% av terrorhandlinger i Europa utføres av muslimer.
95%+ av terrorhandlinger i verden utføres av muslimer.
Menn med opprinnelse i muslimske land er overrepresentert innen voldtekt i Europa med 2-400%.
Menn med opprinnelse i muslimske land er overrepresentert innen overfallsvoldtekt i Europa med over 800%.
Folk med opprinnelse i muslimske land er kraftig overrepresentert innen sosialstønader i Europa. Det estimeres at ca 80% av muslimer lever helt eller delvis av sosiale stønader.
Menn med opprinnelse i muslimske land er overrepresentert i vold og knivstikking med 250-500% i Europa.
Samtlige Europeiske land som tar imot muslimer opplever en kraftig økning i voldtekter og grov vold som knivstikking.
Samtlige Europeiske land som tar imot muslimer opplever kraftig økning i jødehat.
Samtlige Europeiske land som tar imot muslimer opplever kraftig økning i hat mot homofile.
Unge som er født i Europa, men som har bakgrunn i muslimske land er 2-4 ganger oftere innblandet i kriminalitet enn andre.

Hva er egentlig positivt med å ha islam i Norge? Eller Europa i det hele tatt?
Jeg klarer faktisk ikke å komme på en eneste ting.
"Folk må få tro på hva de vil" er en argumentasjon jeg ofte hører. Men det er vi selv som setter grenser for hva som er akseptabelt. Det er helt greit at folk tror på det de vil, MEN ikke når det ødelegger samfunnet.
Folk sier hele tiden "det er ingenting vi kan gjøre". Jo visst er det det. Vi kan nekte islam mer fotfeste enn det allerede har. Japan har gjort det. Kina har delvis gjort det. Og flere andre land ser seg nødt til å innføre begrensninger når det gjelder den voldelige ideologien islam.
Det er faktisk vi som setter rammer for samfunnet vi vil ha. Lover kan, og blir, endret over tid.

Personlig har jeg tilbragt mesteparten av livet i et område som har kraftig overrepresentering av innvandrere fra muslimske land og har kjent mange gjennom årene. Jeg har ALDRI vært borti en muslim som når alt kommer til alt mener at vestens verdisett er akseptabelt, homofili er akseptabelt, eller som mener at sharia ikke bør være det ultimate målet.

Det mest problematiske med islam er at det aldri vil fungere med integrering fordi det alltid vil bli en "oss" og "dem" mentalitet. Vi har forskjellige verdisett, og den eneste måten "integrering" vil foregå på er at VI tilpasser oss islam.
Jeg mener verden vil være langt bedre dersom man kunne klare å innse at islam og vesten ikke er kompatible og at man heller lever hver for seg.
Det å tvinge to parter til å bo sammen som har uforenlige forskjeller vil ikke ende bra, rett og slett fordi det ikke er noe ønske fra noen av sidene om å føye seg etter den andre.

En annen farlig utvikling er at det jobbes kraftig i Europa for at islam-kritikk i alle former skal bli ulovlig og straffbart.
For meg er dette en helt absurd utvikling av samfunnet og strider mot alt som har med demokrati å gjøre.
Det blir som om noen plutselig skulle finne på at man ikke har lov til å kritisere nazisme, eller pedofile.
Hvis man kan argumentere med helt objektive grunner for at noe er kritikkverdig så må det så absolutt være lov.

submitted by SleepyOne to Nordmenn [link] [comments]


2015.08.24 03:09 skremt Hvorfor Norge/Europa må stenge grensene nå, min analyse og konklusjon.

Jeg synes Norge skal være svært restriktive i motta asylsøkere og flyktninger av ikke-vestlig kultur. Jeg håper inderlig at resten av Europa stenger sine grenser og holder disse utenfor. Det er ikke mulig å stikke under en stol at dette vil kunne bety at flere av disse vil dø, eller få en lavere livskvalitet. Det skurrer selvfølgelig mot mine medmenneskelige og sosialdemonratiske instinkter, men det er flere grunner til at jeg likevel har landet på denne konklusjonen. Europas og Norges langsiktige overlevelse og velstand står på spill her.
Det er allerede for mange mennesker på jorda
Vi er for mange mennesker på jorda. Vi driver rovdrift på planeten, vi fjerner vegetasjon, vi fisker havene tomme, dyrelivet på land domineres av industrielt husdyr og vi forrurenser enormt og helt tankeløst. Mengden unødvendig søppel vi produserer er hårreisende. Vi har startet en utrydding av organisk liv og økosystemer verden ikke har sett makan til siden dinosaurens utryddelse 65 millioner år siden. Befolkningsveksten er helt ute av kontroll i visse deler av verden, vi kan med rette prate om at menneskeheten nå er en epedemi som truer jorda. Teknologiske fremskritt som burde ha ført til et mer harmonisk og bærekraftig verdenssamfunn har isteden økt ressursuttaket fra naturen med økt overlevelse og eksistensgrunnlag som resultat. I flere ikke-vestlige deler ser vi forplantning basert på instinkt, uten evne til å planlegge og besørge nødvendige ressurser for sine avkom. Barn dør som fluer og folk sulter ihjel. Nød og elendighet. Likevel øker verdens befolkning med sinnsyke 220.000 mennesker hver eneste dag. Dette går ikke, vi skulle vært 1-2 milliarder, kanskje 3-4, da i økologiske bærekraftige samfunn. Nå er vi 7 milliarder. Snart bikker vi 10. Dette er ikke tiden for å bruke enorme ressurser på å redde så mange som mulig, det er en tilnærmet endeløs strøm av flyktninger som bare vil øke, det er millioner hvis ikke milliarder som kommer bak. Nasjoner og verdensdeler må selv ta ansvar for bærekraftig befolkningskontroll, menneskerettigheter og naturbruk, vi kan ikke være verdens NAV, barnevern og det nederste sikkerhetsnettet som tar ansvar for andres grove miskjøtsel av sine forhold. Selv om vi faktisk ønsket dette, er det ikke mulig, vi har bare en planet og vi er en nasjon med begrensete ressurser. Vi er ikke et samlet verdenssamfunn hvor alle passer på alle, vi er fragmenterte befolkningsgrupper med ulik kultur og etnisitet, noen modeller er vellykkete og fremgangsrike, mens andre er komplette katastrofer.
Alle flokker og dyr har mekanismer for begrensning av populasjonen, økosystemene henger sammen og de svakeste faller fra og/eller det er begrensning på reproduksjon. Det er en naturlig langsiktig balanse. Det har det også vært i menneskehetens historie, fra selvregulerende stammesamfunn til mer organiserte strukturer. Frem til nå, hvor vi i lukkete velfungerende samfunn har opphøyd alle menneskeliv til noe hellig som må reddes for enhver pris, på bekostning av alt annet. Det er et kanskje vakkert medmenneskelig instinkt basert på nestekjærlighet og et beundringsverdig ideal i et kontrollert økosystem/samfunn. Jeg kan uforbeholdent slutte meg til dette for meg selv og mine nærmeste, vi passer på hverandre, også innenfor geografi og kultur. Men hvis vi inkluderer hele verden og alle mennesker i denne idealiske drømmenverdenen, så ødelegger vi det vi har. Det er galskap. Det er menneskehetens langsiktige overlevelse som står på spill her.
Status i det nye fremmedkulturelle Norge/Norden
Flyktninger og fremmed-kulturell invandring trekker ned Norge. Det fordummer landet og suger oss tomme for ressurser. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle, det er umulig å vurdere hvert enkelt individ, men som gruppe er tendensen klar. Venstresidens drømmefantasi er selvfølgelig at de alle er uskyldige og tilfeldige ofre for utenforliggende omstendigheter og bare vi får gjort sosialdemokrater av dem, NAV fra vugge til grav, så blir de akkurat som etniske nordmenn, klare til å starte den neste Google her i Norge og ta oss videre som nasjon. Det er en fin tanke, jeg skulle ønske den var sann, men jeg tror det ikke. Ser man på muslimske og afrikanske land, så er det mislykket uorganisert kaos med sanseløs bestialsk vold, religion, nød og elendighet – kombinert med en vanvittig forplantningsevne som bare holdes i sjakk av manglende overlevelsesgrad. Det er denne kulturen vi importerer, ikke uformede sosialdemokrater som tilfeldigvis er litt mørke i huden. Vi har allerede store integreringsproblemer i Norge. Det er tydelig på kriminalstatistikk, vold og arbeidsdeltagelse at dette er omsorgstrengende personer som vil være en byrde på samfunnet. Overfallsvoldtekter og bevæpnet politi i terrorberedskap er nå en del av hverdagen. Homofobi, undertrykking av kvinner, kjønnslemlesting, regelmessige angrep og drap på NAV-konsulenter er bare noen av berikelsene Norge har fått som belønning for generøsiteten vår. Fra nabolandet Sverige og Malmø med en sterk konsentrasjon av ikke-vestlige befolkning, hører vi nå om ukentlige bombeangrep (hallo?) og politiet tør knapt å agere i enkelte bydeler, 55 delområder var ved siste telling no-go steder, dvs. politi er ikke i stand til å opprettholde grunnleggende lov og orden. Dette er veien det vil gå for oss også. Hvorfor er det i det hele tatt på agendaen å akseptere dette med åpne øyne? Hvor sykt må det bli før vi sier stopp? Må det sprenge en håndgranat hver dag? Har vi ikke allerede gått altfor langt i denne retningen, og hvor langt skal dette egentlig gå før venstresiden kan innrømme at dette fungerer ikke? Dette er ikke prosjekt vi kan reversere, uten at det begynner å lukte av etnisk rensing ala 30-årene.
En mulig forklaring på problemet
Forklaringen til uønskete effekter er alltid at det er det norske samfunnet som har skylden for dette. Ja, hvilken annen forklaring kan det vil finnes for at de oppfører seg på samme vis som i sitt opprinnelsesland, det må jo være det norske samfunnet som er rasistisk eller som på annen måte ikke har tatt nok hensyn til vedkommendes behov. Dette er essensien i den norske “medmenneskelige” linja, og det er selvfølgelig latterlig og grenseløs naivitet.
Jeg har en annen forklaring som forklarer reelle observasjoner bedre. Selv om dette er kontroversielt, er det mange undersøkelser som har sannsynliggjort at afrikanere og enkelte andre etniske grupper rett og slett har lav intelligens etter vestlig standard og mangler evnen til å delta produktivt i det vi vil kalle et moderne sivilisert samfunn (selv om det er helt klart at invididuelle forskjeller er langt større enn forskjeller mellom rasegrupper). Det er nok å rette blikket mot muslimske og afrikanske land, er det i det hele tatt noen land som etter nordisk standard ikke er fullstendig mislykket med befolkning som knapt er kapable til annet enn å drepe hverandre og forplante seg? Hvor er den muslimske verdens svar på Norge? Et vellykket land med avansert kultur, fred, toleranse og fordragelighet? Det finnes ikke.
Og hva så med med vestlige land med store innslag av disse befolkningsgruppe? Vi ser de samme tendensene i USA med deres befolkning av afrikansk avstamming; skyhøy kriminalitet, fattigdom, vold og manglende evne til familieplanlegging og oppdragelse, og det er kort sagt blitt det øvrige samfunnet som må forsørge og tilrette for dem. Ser man på områder med høy konsentrasjon av afrikanere, f.eks. Detroit, New Orleans, Ferguson etc, så er det lite som minner om et moderne fredfullt samfunn. Selvfølgelig er det dyp frustrasjon og desperasjon her, men hvordan angriper de så dette strukturelle problemet? Sist når en kriminell afrikaner under en razzia rettet skytevåpen mot politiet, så ble han selvfølgelig skutt. Hvordan reagerte så den lokale afrikanske befolkningen? Tror du kanskje de samlet seg i et egnet lokale og diskuterte seg frem til hvordan de skulle få slutt på volden? Nei, de gjorde fullt opprør, ingen antydning til organisering, logikk, rasjonalitet eller et budskap. Gatene ble fulle av hylende og skrikende afrikanere som gikk til angrep på politiet og myndigheter, og hovedpoenget var at det var de hvite sin skyld. Så plyndret de nærbutikkene og brant ned sin egen bydel. What in the actual fuck?
Jeg kan forstå at dette er uttrykk for desperasjon og frustrasjon, og at det er klart situasjonen og omstendighetene som utløser oppførsel som prehistoriske barbarer. Men likevel, vanskelige situasjoner løses med innsiden av hodet, med klokskap,kjærlighet, forening og samling, og det virker som denne gruppen totalt mangler denne egenskapen, og derfor ender de “alltid” opp i slike fortvilte situasjoner, de kan ikke bedre og så tar deres identitet form av denne offerrollen. Noen undersøkelser viser f.eks. at afrikanske menn har vesentlig lavere IQ og høyere testosteronnivå sammenlignet med etniske europere. Også barn av afrikansk opprinnelse adoptert av ressurssterke hvite ligger etter på IQ-målinger, så det er utvilsomt genetikk og ikke bare miljø som spiller inn. Dette er jo et svært ømtålelig tema, men det er jo en forklaring som passer påfallende godt til å forklare at afrikanere som gruppe alltid kommer dårlig ut i siviliserte samfunn. Enten det er Afrika, Europe, USA, Karibia eller Sør-Amerika. Andre etniske minoriteter som har innvandret i samme tidsperiode, med like dårlig odds og vanskeligheter bak og foran seg, har gått langt forbi de afrikanske gruppene. Det er noe som skurrer her. Tenk hvis det virkelig er slik at de mangler litt på organiseringsevene rent biologisk? Da gjør vi iallefall dem en stor bjørnetjeneste ved å tro at de skal bli akkurat som oss, kanskje de rett og slett egner seg bedre til et liv og arbeid som er bedre tilpasset deres evner og instinktive tankegang? Selvfølgelig en stereotyp, men de ser da ut til å lykkes utmerket med fysisk aktivitet, særlig idrett, og ikke minst musikk/dans/kunst.
Jeg får en litt ekkel smak i munnen av å skrive dette, jeg merker at dette er langt over i tabu-land i forhold til etnisk diskriminering, men igjen, tenk hvis det faktisk er slik? Da burde vi kanskje ha systemer for å sette rammer og gi støtte og organisere mer i forhold til arbeidsliv, familieforhold, økonomi og ikke minst barnefødsler. Nesten som et overfynderi. Kanskje dette er hemligheten for suksessfull integrering, som blir best for alle parter. Det er selvfølgelig en kompliserende faktor at disse egenskapene og evnene ikke slavisk følger etnisitet, men at det krever en individuell vurdering. Men det vi gjør i dag, å late som alle har like evner og forutsetninger, gir oss iallefall ikke det noen ønsker og trenger. Det er da slett ikke noe nedverdigende å være uintelligent på visse områder. Det er jo enorm varisjon på oss etniske nordmenn også uten at det er stigmatiserende. Vi er alle regelrette idioter sammenlignet med Magnus Carlsen, men vi kan jo fungere produktivt i samfunnet likevel. Barn og eldre (med demenstendenser) stiller jo svakt på denne fronten, men det er da ingen mangel på kjærlighet og omsorg og vilje til å tilrettelegge for dette? Det behøver det heller ikke være for ikke-vestlige om det viser seg at de faktisk stiller med reduserte evner på dette feltet.
Villmannssyndromet i Norge Hva har dette med Norge å gjøre? Jeg ser et mønster her med befolkningsgrupper med spesiell uegnet bakgrunn for vårt moderne samfunn. I møte med et sivilisert moderne samfunn hvor de faller utenfor, så er det lettere å gripe til vold og barbarisk oppførsel, da de ikke makter å løse problemene på en sivilisert og intelligent måte, som vil være nærliggende for oss andre. For ikke lenge siden var det en episode hvor politiet skulle forflytte en ung mann /barn fra et asylmottak i Norge, og i løpet av kort tid var det fullt slagsmål, steinkasting og rasering av mottaket. Til tross for at de er langt unna krig og elendighet, de sitter jo på et norsk asylmottak i en deilig sommermåned, AS Norge sponser mat, husly, Playstation 4 og medisinsk behandling mens sakene behandles. De burde jo strengt tatt gå rundt i en kronisk euforia og prise seg lykkelig over omstendighetene, men nei, her var svaret å gå til angrep som villdyr.
Er det noen som tror dette er typisk oppførsel for en vestlig person? Eller noen fra avanserte deler av øst-Asia, f.eks. Kina, Japan og Korea, som forøvrig scorer høyere på IQ enn oss Europeere? Nei, dette er typisk villmann-oppførsel, som kommer fra omgivelser hvor det er standarden. Thailand er jo også et eksempel på et ikke-vestlig land med mye fattigsom, men de ser likevel ut til å en fredelig grunnkultur, militærkuppene pleier å foregå med fredelige demonstrasjoner, og buddistiske idealer som compassion og ikke skade andre ligger dypt i kulturen. Det kan jeg både respektere og beundre. Dette er omtrent motsatt av hva vi ser i muslimske og afrikanske land. Dessverre er det jo ansett som tabu å åpne for tanken at alle mennesker ikke har 100% identiske forutsetninger mentalt og kognitivt. I korte trekk tror jeg at ikke-vestlige innvandrere, særlig de med afrikansk og muslimsk bakgrunn, er mindre intelligente og har lavere terskel for å ty til vold og bli en “villmann”. Igjen, variasjonen innen en etnisk gruppe er større enn forskjellene mellom etiniske grupper.
Så, er det villmenn som nå er på flukt? Det var interessant å se flyktningstrømmen bli stoppet av myndighetene i Makedonia. Nok en gang var de for lengst kommet seg unna krigsområdene og det var ingen umiddelbar fare i situasjonen. Etter rapportene var det et helt håpløst forsøk på å dytte tusenvis av flyktninger inn på et tog som kunne ta noen få hundre. Det ville jo endt med katastrofe. Ingen organisering eller evne til å ta logiske beslutninger utfra situasjonens omstendigheter. De er også på fremmed jord hvor de egentlig ikke har noen rett til å være. Og hva skjer så da myndighetene stopper dem for å kontrollere flyten? Forklarte de at de bare ville videre, og at de ville høre på hva politiet sa, for så å organisere et køsystem slik at flyten opprettholdes på best mulig måte? Nei, selvfølgelig ikke, de startet straks å hyle og skrike som hysteriske barbarer, gikk til regelrett angrep på politiet med stein og kniver, og noen passet på å rope Allah Akbar også. Hadde ikke de makedoniske troppene vært overlegen på utstyr og organisering, tror jeg det er en god sjanse for at de hadde blitt drept på stedet. Hadde våpnene og utstyret vært byttet om, ville det blitt en blodig slagmark. Se på de uredigerte youtube-videoene fra konfrontasjonen, det er nok til å gi frysninger langt inn i ryggmargen. Dette ser ut som en horde desperate villmenn.
Ærlig talt, dette er helt uakseptabelt og langt fra slikt vi som nordmenn ville oppført oss i samme situasjon. Og dette er ikke lenger flyktninger, de har allerede kommet seg bort fra krig og elendighet, det er ingenting som truer dem i Makedonia, de er nå økonomiske migranter som vil til Nord-Europa for å ta sin del av vår rikdom. Og venstresiden i Norge reagerer selvfølgelig instiktivt med sjokk, nei og nei, slemme makedonere som brukte tåregass mot de snille lammene som det er så synd på, og alle som evner å se realiteten i situasjonen får sin moral og menneskelighet trukket i tvil. Jeg blir helt matt. Makedonierne er ikke dumme, de loser selvfølgelig flyktningene forbi, så blir det noen andres problem. For eksempel vårt. Vi er dumsnille idioter. Jeg vil ikke ha disse folkene til Europa og særdeleshet ikke Norge, uansett hvor synd det er på dem.
Schengen, Schlengen Schengen-systemet er i ferd med å bryte sammen. Ideen er at det skal være streng kontroll for å komme inn i Schengen, og at første land har et ansvar for å håndtere flyktninger, asylsøkere og ulovlig innvandring. Dublin-avtalen, et skoleeksempel på ansvarsfraskrivelse som aldri vil fungere i praksis. Nå er vi ikke langt unna at Norge kan se på Afrika og Midt-østen som et område vi har grense til. Vi må handle nå. Dette er en dramatisk situasjon. Hvis ikke noe seriøst skjer i sørlige Europa, er det kanskje på tide å stenge våre grenser. Ja vel, så får vi en mindre irritasjon i det praktiske liv for ekstra passkontroller og grensebevoktning, men det er en billig pris å betale sammenlignet med alternativet. Tror Britene er nokså fornøyd med at de står utenfor, ikke så upraktisk å være en øy i tillegg. FN-konvensjoner og andre julenisse-avtaler inngått bør vi snarest trekke oss fra. De er laget for å håndtere isolerte episoder på solskinnsdager, ikke massive folkevandringer på tvers av kontinenter. Med stengte grenser får vi også anledning til å kaste ut de tusenvis av innvandrere uten lovlig opphold her.
Fremtidens fremmedkulturelle Norge Hva vil skje med Norge hvis flyktningstrømmen ikke stanses og vi får inn store mengder, i tillegg til de våre venstrepolitikere headhunter inn? Jeg tror vi får større klasseskiller, mange nye landsmenn mangler både genetiske og kulturelle forutsetninger for å bli noe annet enn en ny underklasse her. Det særnorske likhetsprinsippet og underforståtte samholdet tåler ikke en underklasse, og da forsvinner grunnlaget for det som har gjort Norge til et godt land å leve i, et land å være stolt av, litt siderompa men grei produktivitet som står i forhold til våre naturressurser. Jeg føler vi fortsatt er en nasjon og et folkeslag hvor vi forstår hverandre og er villige til å hjelpe hverandre og trå til på en dugnad for å gjøre livet enda bedre, mer rettferdig og typisk norsk. Vi kan krangle entusiasisk om småting, men når det virkelig gjelder, er vi på samme lag. Med en fremmedkulturell underklasse med eksponsiell veksthastighet forsvinner dette. Det er ikke lenger alle oss, det blir oss og dem. Det er en første sprekken i den norske grunnmuren. Bye bye, Kardomomme-by og Annerledeslandet, Hello Artic Africa! Er det dette vi vil? For det er den veien det går! Kanskje vil vi kunne holde de virkelig samfunnsskadelige elementene som vold og fanatisme i sjakk, med høyt minimumsnivå på livskvalitet og høy beredskap og kontroll fra politiet, men til hvilken pris? Dette er uansett ikke det Norge jeg vil ha.
Med en økende andel av befolkningen uten forståelse eller engasjement står også demokratiet i reell fare. En stemme er en stemme, og våre politiske debatter i det offentlige rom er blitt redusert til retorisk krangling og forsøk på å fiske stemmer hos folk som ikke vet bedre. Vi er avhengig av at neste generasjon nordmenn er smartere og klokere enn den forrige, og nå har vi tatt et solid skritt tilbake mot steinalderen, alt for å unngå at noen føler seg krenket. Vold, religiøs fanatisme og ukontrollerte fødselsrater fra landets dummeste får vi på kjøpet. Vi får dem aldri ut, er de første inne i varmen får de bli her, en av oss. Det har jeg egentlig en viss forståelse for. Verdens rikeste og beste land? Haha, det varer ikke lenge.
Vi har latt det gå sport i å dyrke offerrollen på sosialdemokratiets alter, og populistiske politikere konkurrer om å vise størst grad av navitet under dekke av medmenneskelighet. Jeg tror dette vil føre at Norge slik vi kjenner det blir rasert.
Jeg opplever at det er stor motstand mot denne utviklingen i den norske befolkningen, men dette kommer sjelden til uttrykk offentlig. Man titter seg gjerne over skulderen før man våger å tilkjennegi et standpunkt som tar sterk avstand fra afrikanisering og Islam i Norge. Det oppleves som om at dette er et ynkelig standpunkt, et tabu, som kun besittes av forskrudde tullinger uten medmenneskelighet og nestekjærlighet og at slikt ikke hører hjemme i det offentlig rom. Det er derfor jeg poster dette anonymt. Noe annet ville kunne få store negative konsekvenser for meg. Det kan jo hende jeg tar feil på mye av dette. Hvis dette var reelle temaer i den offentlige debatten, kan det komme frem synspunkter og fakta som gjør at jeg endrer mening, både på analysen og passende virkemidler for problemløsning. Kanskje plukker jeg mine fakta og observasjoner med en underbevisst subjektivitet for å bekrefte mine teorier, men jeg er iallefall 100% åpen for å skifte mening i lys av ny informasjon. Jeg merker selv at jeg blir mer og mer skeptisk til ikke-vestlige personer, og det er stor fare for at jeg og andre vil begynne å gre alle over en kam, og det er et faresignal. Jeg er ikke en robot, men et feilbarlig menneske jeg også. Uansett om jeg har rett eller feil i min analyse, så er det uansett forferdelig skadelig at denne grunnleggende delen av debatten ikke kan pågå i det offentlige rom, fordi den ikke kvalifiserer som politisk korrekt nok. Jeg blir overrasket hvis ikke SD snart blir det største partiet i Sverige og FRP i Norge, og det er ihvertfall et faresignal!
En skummel tid for Norge og Europa Nå går Norge og vesten så det griner, men får vi en seriøs naturkatastrofe eller det blir virkelig dårlige tider, så er dette nettopp en betent sak som lett kan eskalere. Det er nøyktig slik det blir krig av. Selv om man ideelt sett burde bekjempe rasisme og fremmedfientlighet, så må vi også i virkelighetens navn erkjenne at dette eksisterer og er til en viss grad naturlig iboende i mange mennesker, av alle typer. Og det må vi ta med i beregningene. Har vi ikke lært noe av historien? Tror vi virkelig at våre moderne humanitære ideer fremført av politikere kan brukes som en tvangstrøye for å overstyre instinkter og meninger i en hel befolkning? Vi øker sjansene dramatisk for at dette ender med en katastrofe, dette er som å kaste bensin på et bål som vi i den politisk korrekthetens navn har definert som slukket og ugyldig, men alle skjønner at det ulmer. En gnist og et vindkast, så kan det være i gang. Kanskje ikke nå, kanskje ikke om 5 år, men om 10-20 år kanskje? Det er nettopp dette våre folkevalgte politikere skal hindre! Jeg frykter fremtiden. Dette er virkelig skummelt.
Vi mister fokus på det store problemet Jeg er også dypt fortvilet over at klima og planetens helsetilstand ikke står øverst på dagsordenen i nær sagt alle politiske sammenhenger. Jeg tror oppriktig talt at vi er i ferd med å ødelegge planeten vår, og jeg mener vi har nok teknologi og levedyktighet til å fokusere på å lage morgendagens bærekraftige samfunn. Hvor vi forstår naturen og lever i pakt med den, og gjerne med lykke, kultur og vitenskap som drivkrefter og mål for oss alle, med grenseløs kjærlighet for hverandre i samme land/stamme/gruppe. Isteden roper det eneste partiet som er offensiv på miljø og klimasiden på at vi skal ta inn flere flyktninger fra andre verdensdeler, når løsningen så åpenbart er å få redusert antall mennesker på jorden. Dette gjør meg nok mer tilbøyelig til å se på menneskeliv som noe vi kan ofre. Fuck you Rasmus Hansson, du lever i en drømmeverden, jeg vil så gjerne gi min stemme til et bærekraftig utvikling på miljøsiden, men nå ser jeg ikke noe annet valg å stemme FRP, eller noe annet som vil trygge fremtiden til landet vårt, selv om det er nok av personer og meninger som byr meg sterkt i mot innen disse grupperingene. Paradoksalt nok er det nettopp FRP sin “fremmedfiendtlige” politikk som er mest miljøvennlig for kloden som helhet. Sykt.
Så hvem er jeg villig til å ta inn i varmen, hvor går min grense for generøsitet og medmenneskelighet? Selvfølgelig våre nærmeste naboer, både kulturelt og geografisk. Får Island et vulkanutbrudd som gjør øya ubeboelig, vil jeg ønske samtlige islendinger hjertelig velkommen, også i mitt eget hjem. Har vi ikke plass, så lager vi plass. Ferdig med det, vi står sammen her. Samme med resten av Norden, selv om Sverige henger i en stadig tynnere tråd nå. Vi har en spesiell forbrødring og felles kulturarv.
Land hvor det skjer plutselige konflikter eller naturkatastrofer, hvor vi har et felles kulturgrunnlag og forståelse, eller at det i det minste er en velfungerende samfunn, kan vi også åpne for. Jo lengre unna Norge, i geografi, kultur og språk, jo mindre naturlig er det å invitere. Men det er ikke vår plikt å redde og forsørge enkeltmennesker fra dysfunksjonelle usiviliserte stater i Afrika og Asia, basert på hvor synd det er på dem. Skal vi ta inn noen som helst fra fjerne kontinenter, så må et ufravikelig kriterie være at de må demonstrere evne til å bidra produktivt i den norske samfunnsmodellen, ellers hører du ikke hjemme her. Intelligente mennesker med god utdanning og fri for voldelige tendenser kan vi ta en passelig kvote av. Jeg er faktisk enig i at mennesker fra ulike kulturer og bakgrunn beriker Norge, men det skal være litt krydder til hovedretten og ikke mer, og det bør skje naturlig, ikke ved massemigrasjon fra mislykkete land. Resten kan få basisstøtte for å overleve i sine nærområder, men det er klart at Afrika og deler av Asia må redusere og heve standarden på sin populasjon for at dette skal være bærekraftig. De har brutt den uskrevne sosiale kontrakten i menneskeheten navn om å ta vare på planeten, organisere seg fredfullt og rydde opp i egne saker. Det er vi alle avhengige av. Vi må slutte å støtte feilslåtte samfunnsformer kun for å redde enkeltliv som appellerer til vår medmenneskelighet, fordi det er det eneste måten vi kan overleve på. Det er vår jobb å gå foran og vise verden hvordan vi mennesker best kan leve sammen med hverandre og i pakt med naturen, det gjør vi ikke ved å bli et miniatyr-Afrika. En som derimot skulle ha fått uebtinget asyl i Norge, er Edward Snowden. Han har gjort verden en tjeneste for enorm personlig risiko, og er med rette en moderne flyktning som bør få beskyttelse.
Noen ganger lurer jeg på om jeg er litt annerledes. Min evne til medmenneskelig og kjærlighet har ikke uforbeholden vetorett over den logiske og analytiske delen av hjernen min. Iallefall når det gjelder grupper og ikke enkeltindivider som jeg har et forhold til. Jeg tror dette lar min logikk og rasjonalitet spille en avgjørende rolle i denne analysen. Det er også en fortvilet situasjon hvor det medmenneskelige instinktet kriger mot logikk og rasjonalitet, jeg synes det er dypt urettferdig og tankeløst å trekke min moral i tvil. Tror ikke et sekund at det ligger en ondskapsfull tilfredshet i å konkludere med vi må stenge dørene for mange desperate mennesker. Det gjør vondt i sjelen. Men det er det eneste riktige utfra realitetene.
Jeg poster dette fordi det hjelper meg å strukturere mine egne tanker å skrive det ned. Jeg ser det er mye hull i mine skriverier, f.eks. har jeg liten detaljkunnskap om de ulike etniske grupperinger og koker alt sammen i suppe hvor Afrikanere og muslimer er merkelappen jeg har brukt. Jeg er spent på om noen gidder å lese det og å få kommentarer på dette, særlig hvis noen ser en praktisk måte hvor det å redde mennesker i nød, redde planeten og trygge vår egen kultur og velstand ikke er motstridende mål.
TLDR Norge/Europa må stenge grensene for å beskytte vår fremtid og velstand. Afrikanere og fremmedkulturelle muslimer som gruppe har voldlige tendenser og dårligere forutsetninger for å bidra produktivt i siviliiserte samfunn (trolig lavere intelligens?), som de har demonstrert i sine egne land og i samtlige land de har utvandret til. Jeg har ikke noen god metode for å skille de gode fra de dårlige, så da blir det stopp for alle. Det er også reell fare for destabilisering av hele EU hvis Europa oversvømmes av fremmedkulturelle fra andre verdensdeler. Afrika, Midt-østen og deler av Asia har mistet kontroll på sin populasjon, den vokser ukontrollert og uorganisert, dette fortsetter selv når de slipper inn i siviliserte land. Vi må stoppe dette på den mest humane måten, fremfor å risikere vår fremtid for å redde enkeltliv. Dette er dessverre det minst dårlige alternativet.
submitted by skremt to norge [link] [comments]


English Teacher In Japan Requirements 2020 - YOU can be an ALT How can I get an English Teaching Job in Japan? Q&A about Assistant Language Teacher in Japan especially ... ALT in Japan Dispatch vs City Job: My Mistake With Money Things I Wish I'd Known : Before Teaching In Japan - YouTube How To Get The Best Teaching English Job In Japan ALT VS. EIKAIWA JOB IN JAPAN 2020// Best job for you ... A Day in The Life of an ALT - YouTube quitting an ALT job in Japan

Apply Now to Be a GLAD ALT ALT Jobs in Japan NPO GLAD

 1. English Teacher In Japan Requirements 2020 - YOU can be an ALT
 2. How can I get an English Teaching Job in Japan?
 3. Q&A about Assistant Language Teacher in Japan especially ...
 4. ALT in Japan Dispatch vs City Job: My Mistake With Money
 5. Things I Wish I'd Known : Before Teaching In Japan - YouTube
 6. How To Get The Best Teaching English Job In Japan
 7. ALT VS. EIKAIWA JOB IN JAPAN 2020// Best job for you ...
 8. A Day in The Life of an ALT - YouTube
 9. quitting an ALT job in Japan

Here’s another video, Q and A about ALT in Japan. Questions: 1. Do I need to be fluent in Japanese for me to become an ALT in Japan? 2. What are the resource... Talking about why you must be very careful with your money in Japan and how each company takes money out. Assistant Language Teacher (ALT) in Japan - below the poverty line - Duration: ... My New Job in Japan Differences from the JET Program - Duration: 10:32. Yuki and Ben 9,316 views. I have been looking for more teaching jobs in Japan. In doing so I have definitely come to understand some very valuable truths. In this video I share my tho... check these websites for updated jobs in Japan for foreigners like you and me: gaijinpot.com jobsinjapan.com via YouTube Capture. What is and where can I find the best teaching English job in Japan is a good question. In this video I lay out a roadmap of sorts discussing and recommending what I think are good ways to line ... The requirements to be an English teacher in Japan, specifically an ALT aren't as tough as you might think. WHAT!? Seriously, all you need is a bachelors degree and a valid drivers license. A video made during my time as a volunteer Regional Advisor in Ehime, Japan. The video was shown during new-JET orientation in order to give people a feel fo... Hey guys! So many of you are looking into migrating to Japan to work for better opportunities (Am I right?) so, in today's video, I break down the difference...