Tasfiyeci değeri

SERXWEBÛN Ekim 2008 82 sistemler ve toplumsal formlar aras›na bir duvar örmek, içe kapanmak da yan-l›flt›r. Tabii ki ülkeler, halklar kendi eko-nomilerini, kendi siyasi iradelerini em-peryalist kapitalist ülkelere balamama-l›d›rlar. Bu bak›mdan provokatif tasfiyeci eilimin bertaraf edilerek Özgürlük hareketimizin ve gerillan›n yürütülmesinde büyük rol sahibi oldu hem de kendini komutan-laflt›rd›. Kad›n komutanlaflmas›n›n, YJA STAR gerçeinin ortaya ç›kma-s›nda, geliflmesinde önemli bir pay sahibi olmay› bildi. Bize gönderilmiş bir açıklamayı haber değeri gördüğümüz için olduğu gibi yayınlıyoruz… Emekçi Halkımıza ve Devrimci Kamuoyuna ! 10 Ekim günü gerçekleştirilen Ankara Katliamıyla ülkemizdeki katliamlar tarihine bir yenisi daha eklendi. Değeri bilinmeyen bir kadın: Sakine Cansız ... hangi toplantı ve kongre olursa olsun Sakine Cansıza Mehmet Şener aşkı hatırlatılır ve bir tasfiyeci gözü ile bakılır. Sakine Cansız 1992 yılında Kürdistan dağlarına gönderilir. PKK geçmişte muhalif olan insanları hemen öldürür. Fakat 1990’lar sonrası öldürmek ... Tasfiyecilik (Rusça: Ликвидаторство), Marksist-Leninist terminolojide teorinin tasfiyesi ve parti üyelerinin, parti programını reddetmesini ifade eden terim.. Bolşevik lider Vladimir Lenin'e göre tasfiyecilik proletarya diktatörlüğünün yadsınması ve reddi sonucu oluşur. Lenin, Eylül 1909'da kaleme aldığı Tasfiyeciler Kendilerini Ele Veriyor adlı makalesinde bu ... TASFİYECİ KOALİSYONUN HİZİP İDDİASI ÜZERİNE Y.lar, son günlerde sürecimize bir sis bombası atıldı. A5 y ile politik ve ösel süreçlerimize dair bir yazışmamızın C1 tarafından konspiratif yöntemlerle 'ele geçirildiği' ilanı üzerine 'hizip faaliyeti' içerisinde olduğumuz öne sürülüyor. C1 ö.den atılmamızı, ok..dan iki del. de A5 ve A4 y.lerin ok..dan ... WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu Tasfiyeci olma durumu. Özleştirmecilik. Bk. arıtçılık; tasfiyeci. Herhangi bir toplumsal olgudan yabancı ögelerin ayıklanması taraftarı olan kimse. Özleştirmeci. Someone who advocates the elimination of foreign words from a language, purist. arıtçılık. Gramere ve kullanışa uymıyan kelime ve deyim kullanmamak mesleği. H. Merkezi: Taraftarlarına, şehit ve tutsak ailelerine, devrimci kurumlara ve çeşitli milliyetlerden emekçi halka ithafen bir açıklama yapan Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) Örgütlenme Komitesi “Parti iradesinin, “MK”nın durumu ve Partimizin geleceği ile ilgili karar verme yetkisini gasp etme ve bu yetkiyi tek elde toplama faaliyetinden ibaret olan darbeci ... Birliğin hiç de tasfiyeci olmayan deneyimleri de olabilir pekâlâ. 10 Eylül Kongresinin öncesinde komünist gruplar vardır ve Kongre bunları birleştirmiştir. Birleştirme işleminin tarih yazımında aslına tamamen uygun yansıtılmış olmaktan ziyade dramatik bir kurgu içine yerleştirilmesi burada konumuz değil.

Wikizero - Tasfiyecilik